02. Imam Mahdi dan Panji-panji Hitam

Sabda Nabi SAW, "Al-Mahdi akan muncul setelah keluarnya Panji-panji Hitam dari sebelah Timur, yang mana pasukan ini tidak pernah kalah dengan pasukan mana pun." (Ibnu Majah)

Sabda Nabi SAW, "Panji-panji Hitam akan keluar dari arah Khurasan, dan sementara itu kawan-kawan al-Mahdi (pula) keluar menuju ke Baitulmaqdis."

Sabda Nabi SAW, "Jika kamu semua melihat Panji-panji Hitam datang dari arah Khurasan, maka sambutlah ia walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salji. Sesungguhnya di tengah-tengah panji-panji itu ada Khalifah Allah yang mendapat petunjuk." Maksudnya ialah al-Mahdi. (Ibnu Majah, Abu Nuaim & al-Hakim)

Sabda Nabi SAW, "Apabila kamu melihat Panji-panji Hitam telah diterima di sebelah wilayah Khurasan, maka datangilah dia sekalipun terpaksa merangkak di atas salji kerana padanya itu ada Khalifah Allah iaitu al-Mahdi." (Abu Nuaim)

Abdullah bin Syuraikh berkata, "Bersama-sama munculnya Al-Mahdi adalah panji-panji Rasulullah SAW, lengkap dengan cap-capnya sekali."

Kata Sayidina Ali KMW, "Apabila Panji-panji Hitam menghala ke arah As-Sufyani, dan para pengikut Syuaib bin Saleh mencari-cari Al-Mahdi, dia akan muncul dari Makkah dan bersama-sama dengannya adalah Panji-panji Rasulullah SAW. Dia akan membahagi dua pasukannya mengerjakan sembahyang, setelah orang ramai meletakkan harapan kepadanya selain berpanjangan bala yang menimpa mereka. Setelah selesai sembahyang, dia mendapatkan mereka dan berkhutbah, "Wahai manusia, ujian-ujian yang berterusan menimpa umat Muhammad SAW, terutamanya kepada Ahlulbait, (antaranya) adalah (kerana) kamu dikuasai dan dipersalahkan."

Comments

undangan gubenur militer khilafah islam

UNDANGAN GUBENUR MILITER KHILAFAH ISLAM
PASUKAN KOMANDO BENDERA HITAM WILAYAH ASIA TENGGARA
NEGARA KHILAFAH ISLAM AD DAULATUL ISLAMIYAH MELAYU

Untuk Wali Wali Allah dimana saja kalian berada
Sekarang keluarlah, Hunuslah Pedang dan Asahlah Tajam-Tajam

Api Jihad Fisabilillah Akhir Zaman telah kami kobarkan
Panji-Panji Perang Nabimu sudah kami kibarkan
Arasy KeagunganMu sudah bergetar Hebat Ya Allah,

Wahai Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang
hamba memohon kepadaMu keluarkan para Muqarrabin bersama kami

Allahumma a’izzal islam wal muslim wa adzillas syirka wal musyrikin wa dammir a’da aka a’da addin wa iradaka suui ‘alaihim yaa Robbal ‘alamin.

Wahai ALLAH muliakanlah islam dan Kaum Muslimin, hinakan dan rendahkanlah kesyirikan dan pelaku kemusyrikan dan hancurkanlah musuh-mu dan musuh agama-mu dengan keburukan wahai RABB
semesta alam.

Allahumma ‘adzdzibil kafarotalladzina yashudduna ‘ansabilika, wa yukadzdzibuna min rusulika wa yuqotiluna min awliyaika.

Wahai ALLAH berilah adzab…. wahai ALLAH berilah adzab…. wahai ALLAH berilah adzab…. orang-oramg kafir yang telah menghalang-halangi kami dari jalan-Mu, yang telah mendustakan-Mu dan telah membunuh Para Wali-Mu, Para Kekasih-Mu

Allahumma farriq jam’ahum wa syattit syamlahum wa zilzal aqdamahum wa bilkhusus min yahuud wa syarikatihim innaka ‘ala kulli syaiin qodir.

Wahai ALLAH pecah belahlah, hancur leburkanlah kelompok mereka, porak porandakanlah mereka dan goncangkanlah kedudukan mereka, goncangkanlah hati hati mereka terlebih khusus dari orang-orang yahudi dan sekutu-sekutu mereka. sesungguhnya ENGKAU Maha Berkuasa.

Allahumma shuril islam wal ikhwana wal mujahidina fii kulli makan yaa rabbal ‘alamin.

Wahai ALLAH tolonglah Islam dan saudara kami dan Para Mujahid dimana saja mereka berada wahai RABB Semesta Alam.
Aamiin Yaa Robbal ‘Alamin

Wahai Wali-wali Allah Kemarilah, Datanglah dan Berkujunglah dan bergabunglah bersama kami kami Ahlul Baitmu

UNDANGAN GUBENUR MILITER KHILAFAH ISLAM
PASUKAN KOMANDO BENDERA HITAM WILAYAH ASIA TENGGARA
NEGARA KHILAFAH ISLAM AD DAULATUL ISLAMIYAH MELAYU

Al Qur`an adalah manhaj (petunjuk jalan) bagi para Da`i yang menempuh jalan dien ini sampai hari kiamat, Kami akan bawa anda untuk mengikuti jejak langkah penghulu para rasul Muhammad SAW dan pemimpin semua umat manusia.

Hai kaumku ikutilah aku, aku akan menunjukan kepadamu jalan yang benar (QS. Al-Mu'min :38)

Wahai para Ikwan Akhir Zaman, Khilafah Islam sedang membutuhkan
para Mujahid Tangguh untuk persiapan tempur menjelang Tegaknya Khilafah yang dijanjikan.

Mari Bertempur dan Berjihad dalam Naungan Pemerintah Khilafah Islam, berpalinglah dari Nasionalisme (kemusyrikan)

Masukan Kode yang sesuai dengan Bakat Karunia Allah yang Antum miliki.

301. Pasukan Bendera Hitam
Batalion Pembunuh Thogut / Tokoh-tokoh Politik Musuh Islam

302. Pasukan Bendera Hitam Batalion Serbu
- ahli segala macam pertempuran
- ahli Membunuh secara cepat
- ahli Bela diri jarak dekat
- Ahli Perang Geriliya Kota dan Pegunungan

303. Pasukan Bendera Hitam Batalion Misi Pasukan Rahasia
- Ahli Pelakukan pengintaian Jarak Dekat / Jauh
- Ahli Pembuat BOM / Racun
- Ahli Sandera
- Ahli Sabotase

304. Pasukan Bendera Hitam
Batalion Elit Garda Tentara Khilafah Islam

305. Pasukan Bendera Hitam Batalion Pasukan Rahasia Cyber Death
- ahli linux kernel, bahasa C, Javascript
- Ahli Gelombang Mikro / Spektrum
- Ahli enkripsi cryptographi
- Ahli Satelit / Nuklir
- Ahli Pembuat infra merah / Radar
- Ahli Membuat Virus Death
- Ahli infiltrasi Sistem Pakar

email : angsahitam@inbox.com
masukan dalam email kode yang dikehendaki
misalnya 301 : (untuk batalion pembunuhh Thogut / tokoh-politik)

Sahibuzaman
angsahitam@inbox.com

Disebarluaskan
MARKAS BESAR ANGKATAN PERANG
PASUKAN KOMANDO BENDERA HITAM
KHILAFAH ISLAM AD DAULATUL ISLAMIYAH MELAYU

https://www.facebook.com/pages/Atase-Militer-Khilafah-Islam-Ad-Daulatul-...

Ad Daulatul Islamiyah Melayu

Ad Daulatul Islamiyah Melayu

adalah khilafah islam yang sedang menantikan
kehadiran orang-orang mukmin yang siap
bergabung menjadi pejuang islam di akhir zaman

Bilakah anda berminat untuk menjadi pembela dan tentara Islam
http://dimalayo.com.nu

IMAM MAHDI YANG MANA?

Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang- siapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain (QS. 35:39)

Khalifah di sini adalah penguasa, ya bisa raja, ya presiden, ya gubernur dll. tapi penguasa kini umumnya ya penguasa dibidang kekuasaan dan politik, fungsinya sebagai plus ulama ya sedikit sekali. Imam Mahdi yang ditunggu juga dalam arti penguasa juga. Namun sayangnya, kenyataan yang kita hadapi, Imam Mahdinya ada berbagai versi. Syiah katanya sudah muncul Imam Mahdinya tapi masih 'menyumput', entar dimana beliau menyumputnya atau mungkin bisa 'hilang-hilangan' (hantu kali ye..?). Ahmadiyah sama dengan Syiah, sudah lahir biasa disebutnya Ghulam Ahmad. Sunni masih belum lahir, akan lahir konon katanya di Mekkah (jangan2 lahirnya dicecar?). Ada pula dati Ahlul Bait, ada yang dari keturunan habib ada pula yang dari Bani Hasyim dsb.

Lalu Imam Mahdi mana yang ditunggu???

Imam Mahdi yang ditunggu

Imam Mahdi yang ditunggu adalah Imam Mahdi yang diyakini oleh Sunni, yang juga merupakan seorang ahlul bait. Kalau Imam Mahdinya sudah ada, ya tidak perlu ditunggu lagi mas :)

Ada berbagai tanggapan dari umat Islam terhadap Imam Mahdi: http://kawansejati.org/sikap-umat-islam-terhadap-isu-imam-mahdi. Kita di mana?

IMAM MAHDI DAN PANJI2 HITAM

Issu kedatangan Imam Mahdi itu sebenarnya wujud harapan pengikut Nabi Ibrahim As. setelah beliau berdoa sbb.: “Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Qur’an) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana” (QS. 2:129).

Oleh katurunan beliau ini selanjutnya, ditunggu-tunggulah kedatangannya sampai datang nabi terakhir dari dinasti Bani Israel yakni Nabi Isa As bin Maryam. Namun sayang, dalam Injil masih disebut issu Imam Mahdi, Mesiah, Satrio Piningit dsb. berarti masih akan datang lagi Imam Mahdi yang pamungkas, yang sesungguhnya.

Maka akhirnya, lahirlah Nabi kita Muhammad SAW sebagai Rasul Allah dan sekaligus penutup para nabi (QS. 33:40) dengan membawa Al Quran yang didalamnya memuat pernyataan atau ikrar Allah SWT bahwa Nabi Muhammad SAW dianugerahi agama ISLAM (QS. 5:3). Nama Islam tidak pernah termuat dalam kitab-kitab suci sebelum Al Quran.

Dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW sekaligus juga terjawablah issu tentang akan datang lagi Nabi Isa bin Maryam dan issu Imam Mahdi. Nabi Isa As. tidak akan datang lagi karena sudah tegas dinyatakan dalam Al Qiran (S. 2:134 dan 141). Begitu juga Imam Mahdi tidak akan lahir lagi karena penutup para nabi hanyalah Nabi kita Muhammad SAW.

Tinggal bagaimana para khalifah-khalifah (ya raja, presiden, gubernur, pangeran, sultan, bupati atau walikota) kini dan yang akan datang ‘mampu’ membumikan Islam dan Al Quran dalam kehidupan nyata di dunia ini, ya masalah sosial budaya terutama masalah kekuasaan dan pemerintahannya.

JANGAN DITUNGGU AKAN DATANG ISA AL MASIH KRN BELIAU SUDAH DITEGASKAN OLEH AL QURAN S. 2:134 DAN 141

JANGAN DITUNGGU IMAM MAHDI KARENA BELIAU SUDAH DATANG 1400 TAHUN YAKNI MUHAMMAD SAW, RASUL ALLLAH DAN PENUTUP PARA NABI QS. 33:40

ngawor pean iku Cak @ayat

ngawor pean iku Cak @ayat yang anda sampaikan bukn penegasan buat nabi isa atau al mahdi. Τ̲̣̣̥ά̲̣̣̣̥pi penegasan bahwa ibrahim da beberapa nabi lain bukanlah penganut agama yahudi. dari mana anda bisa mengkaitkan ayat itu ‎​​​(•͡˘˛˘ •͡)" Ħ​ęëємM♏◦°◦ºº‎ ◦°◦ºº

Baik Dajjal, Al Mahdi ataupun

Baik Dajjal, Al Mahdi ataupun Nabi Isa As. yang akan turun kembali ke bumi, pada dasarnya tidak ada dalam Al Quran.

Dajjal sudah ada sejak manusia ada, seperti kasus pembunuhan antaranak Adam As;

Al Mahdi atau Imam Mahdi sudah datang sebagaimana diharapkan oleh Nabi Ibrahim As. dlm QS. 2:129 yakni nabi pamungkas, penutup para nabi, ajarannya berlaku sampai akhir zaman itulah Nabi kita Muhammad SAW (QS. 5:3 dan 33:40), inilah Al Mahdi yang sesungguhnya.

Nabi Isa As. yang 'konon' akan datang kembali ke dunia, ternyata dibantah oleh Al Quran sendiri, bahwa misi para rasul dan nabi terdahulu sudah selesai dan dia tak akan diminta pertanggung jawaban atas nabi/rasul sesudahnya yakni Nabi Muhammad SAW (QS. 2:134 dan 141).

Assalamulaikum. IMAM MAHDI

Assalamulaikum. IMAM MAHDI adalah benar akn kedatangannya. dan NABI MUHAMMAD SAW telah berkata sesiapa yang berbohong dalam sunnahku orang itu akan menempah dalam neraka...anda tidk boleh mengatakan debegtu d dalam AL QURAN semunya adlah perumpamaan hanya yg betfikir sahaja mngthuinya....dan bagaimana pula dengan hadis dan sunnah nabi..sudah dinyatakan kesahihannya oleh: BUKHARI.IMAM MUSLIM. TURMIZI.IBNU MAJJAH dan lain lain periwayat serta KEBANYAKAN PARA ULAMA SEDUNIA. tentg kedatangan imam mahdi. yakinilah kedatangan kerana ianya adalah rukun iman yang wajib kita yakini.jgnlah kita tergolong dalam golongan orang yg membantah..sedangkan ustaz azhar idrus percaya akan kedatanganya..Wallahualam

Dahsyat2

Pandangan saya mudah aje, kalau dah Nabi Muhammad telah sampaikan tentang perihal akan wujud imam mahdi TIADA SIAPA BERHAK menyatakan pandangan akal yang menyebabkan jelas KEKAFIRAN kata2 manusia yang bersangka cara Syaitan @ Dajjal @ Pendusta. Dihalalkan untuk membunuh mereka2 yang menggunakan logik akal dalam perbincangan tanpa melihat fakta sebenar. Nasihat, jangan menolak hadis kerana jelas kekafiran nyata. Semoga Allah membuka pintu hati kita sebelum disesatkanNya. Kamu nak lihat kebenaran?

LU MESTI ORANG KRISTIAN

LU MESTI ORANG KRISTIAN

yaaaaaaaa Allah yaaaaaaa

yaaaaaaaa Allah yaaaaaaa saiiyidii yaaaaa Rasulallooooooooh yaaaaa saiiidiiiiy yaaaa ayyuhalghouts yaaaa saaiidy yaaa syekh imam mahdi

Pesanan Terakhir... Jika

Pesanan Terakhir...

Jika engkau bertuhan..sembahlah ia..
Jika engkau mengenalinya.. hampirilah ia..
Jika engkau bertemu..sujudlah kepadaNya dan engkau lihatlah keagungan, kebesaran dan ketinggianNya.. dan engkau lihatlah sekalian alam CiptaanNya untuk melihat kekuasaanNya dan kebijaksanaanNya.. dan lihatlah diri kamu untuk melihat kesempurnaan dan kekuasaanNya kerana Dia sahaja yang mampu mengadakan sesuatu dan mentiadakan seterusnya mengadakan kembali untuk pembalasan.. Ingatilah ia di dalam hidup kamu nescaya ia mengingati kamu ketika semua orang dimatikan..
Sesungguhnya hidup ini adalah milik ALLAH bukan milik kita maka berwaspadalah.. Gunakan kesempatan yang ada ini untuk bertaubat dan mengabadikan diri kepadaNya ketika susah dan senang..
Berpegang teguhlah kamu padaNya dan jadikan AL-QURAN itu sebagai panduan hidup dan contohilah MUHAMMAD RASULULLAH..

Nice croot.. i like ur

Nice croot..
i like ur comment broo..
betuL tuh.. ngapain jga mw permasalahkan fiqih?? yg pnting keimanan kita pada Allah swt bner nga??
masing2 org pasti punya persepsi yg berbeda, jgn dji terkungkung dgn 1 macam wacana saja..
perbedaan itu ad untuk menyelaraskan kehidupan.. makanya Allah menciptakan segala sesuatunya
berbeda - beda agar lbh berwarna.. bayangin klo smuanya sama!? aneh khan? agama itu hanya simboL,
dan mengajarkan kita akan bagaimana berhubungan dgn pencipta dan sesama makhluk..

yang jdi pertanyaan "kita merasa tahu agama dan dkat dgn pencipta, tpi gimana dgn hub sesama manusia?"
paham agama tinggi tapi suka menghina sesama makhluk ap namanya? ingat nga yg lu hina ciptaan sape?
apakah dlm kitab suci atwpun hadist ad ajaran sperti itu?

berjihad? apa arti jihad? apakah membantai org tdk berdosa itu jihad? tahu dari mana mereka pantas mati?
apakah kamu Allah? memangnya yg nentuin manusia atas kematian sesama makhluk?
jaman skrg sperti piramida terbalik.. org2 lbh pentingkan fiqih daripada rohani keimanan pada pencipta,
maknya gk stabiL dan wajar jika peristiwa yg terjadi di jaman nabi nuh akan terjadi lagi skrg (pemusnahan
2/3 manusia dan hanya 1/3 yg selamat)..

Wah Masa sih? dapet ilham

Wah Masa sih? dapet ilham dari mana?

kejadian manusia

mu cakap ni klass budok2 .... islam x knal lg?